m2m

Artikel-Nr. absteigend sortieren
60641013 Antennenbuchse TC35 murata SMD / Aerial Socket TC35 murata SMD
60641012 Antennenbuchse U.FL Hirose SMD / Aerial Socket U.FL Hirose SMD
60641017 B2B Connector MC45/MC55 (5mm) Hirose DF12E / B2B Connector MC45/MC55 5mm) Hirose DF12E
60641019 B2B Connector MC75 TC65 TC63 80 Pin Molex 3mm / B2B Connector MC75 TC65 TC63 80 Pin Molex 3mm
60641020 B2B Connector MC75 TC65 TC63 80 Pin Molex 4mm / B2B Connector MC75 TC65 TC63 80 Pin Molex 4mm
60641018 B2B Connector XT55 80 Pin Hirose DF12 / B2B Connector XT55 80 Pin Hirose DF12
60104017 Cinterio MC39i Module / Cinterion MC39i Module
60104001R1 Cinterion AC65i Rel.1 Modul / Cinterion AC65i Rel.1 Module Datenblatt
60104009R2 Cinterion AC75 Module Rel. 2 / Cinterion AC75 Module Rel. 2
60104002R1 Cinterion AC75i Rel.1 Modul / Cinterion AC75i Rel.1 Module Datenblatt
60104003 Cinterion AGS2-E Modul / Cinterion AGS2-E Module Datenblatt
60104003R1 Cinterion AGS2-W Rel.1 / Cinterion AGS2-W Rel.1
60104004R1 Cinterion AGS3 Rel.1 Modul / Cinterion AGS3 Rel.1 Module Datenblatt
60104005R3 Cinterion AH3-US Rel.3 Modul / Cinterion AH3-US Rel.3 Module Datenblatt
60104007R3 Cinterion AH3-W Rel.3 / Cinterion AH3-W Rel.3 Module Datenblatt
60104008R3.1 Cinterion AHS2-E Rel.3.1 Modul / Cinterion AHS2-E Rel.3.1 Module Datenblatt
60104010R3.1 Cinterion AHS3-US Rel.3.1 / Cinterion AHS3-US Rel.3.1 Module Datenblatt
60104011R3.1 Cinterion AHS3-W Rel.3.1 Modul / Cinterion AHS3-W Rel.3.1 Module Datenblatt
60104012R1 Cinterion BG2-E Rel.1 Modul / Cinterion BG2-E Rel.1 Module Datenblatt
60104013R1 Cinterion BG2-W Rel.1 Modul / Cinterion BG2-W Rel.1 Module Datenblatt
60104040 Cinterion BGS2 GPRS Terminal (RS232) / Cinterion BGS2 GPRS Terminal (RS232) Datenblatt
60104038 Cinterion BGS2 GPRS Terminal (RS485) / Cinterion BGS2 GPRS Terminal (RS485) Datenblatt
60104037R2 Cinterion BGS2-E Rel.2 / Cinterion BGS2-E Rel.2 Module Datenblatt
60104014 Cinterion BGS2-W miniPCle Modul / Cinterion BGS2-W miniPCle Module Datenblatt
60104015R2 Cinterion BGS2-W Rel.2 Modul / Cinterion BGS2-W Rel.2 Module Datenblatt
60104041 Cinterion BGS5 GPRS JAVA Terminal (USB) / Cinterion BGS5 GPRS JAVA Terminal (USB) Datenblatt
60104016 Cinterion BGS5 Modul / Cinterion BGS5 Module Datenblatt
60104073R2 Cinterion EHS5-E Rel.2 Modul / Cinterion EHS5-E Rel.2 Module Datenblatt
60104074R2 Cinterion EHS5-US Rel.2 Modul / Cinterion EHS5-US Rel.2 Module Datenblatt
60104075R2 Cinterion EHS6 Rel.2 Modul / Cinterion EHS6 Rel.2 Module Datenblatt
60104031 Cinterion MC55i Modul / Cinterion MC55i Module
60104076R3 Cinterion PH8 Rel.3 Modul / Cinterion PH8 Rel.3 Module Datenblatt
60104077R3 Cinterion PH8-J Rel.3 Modul / Cinterion PH8-J Rel.3 Module Datenblatt
60104078R2 Cinterion PH8-K Rel.2 Modul / Cinterion PH8-K Rel.2 Module Datenblatt
60104079R3 Cinterion PH8-P Rel.3 Modul / Cinterion PH8-P Rel.3 Module Datenblatt
60104080R3 Cinterion PHS8-E Rel.3 Modul / Cinterion PHS8-E Rel.3 Module Datenblatt
60104081R3 Cinterion PHS8-J Rel.3 Modul / Cinterion PHS8-J Rel.3 Module Datenblatt
60104082R2 Cinterion PHS8-K Rel.2 Modul / Cinterion PHS8-K Rel.2 Module Datenblatt
60104083R3 Cinterion PHS8-P Rel.3 Modul / Cinterion PHS8-P Rel.3 Module
60104085R3 Cinterion PHS8-USA Rel.3 Modul / Cinterion PHS8-USA Rel.3 Module Datenblatt
60104086R3 Cinterion PVS8 Rel.3 Modul / Cinterion PVS8 Rel.3 Module Datenblatt
60104007 Cinterion TC35i Modul / Cinterion TC35i Module
60104030R3 Cinterion TC65 Terminal / Cinterion TC65 Terminal
60104029R3 Cinterion TC65java R3 / Cinterion TC65java R3
60171002 ES75 Terminal EDGE Starter Package / ES75 Terminal EDGE Starter Package Datenblatt
60631003 Externer Akku für Terminals / External storage battery for terminal
60691005 Externer Hörer zu Terminals / External Hearer for Terminals
60691006 Externes Mikrofon für Terminals / External Microphone for Terminals
60641016 Flachbandbuchse AVX ZIF Bottom 40pin für TC35 / Flat Cable Socket AVX ZIF Bottom 40pin for TC35
60641015 Flachbandbuchse Molex ZIF Bottom 40pin für TC35 / Flat Cable Socket Molex ZIF Bottom 40pin for TC35

Seiten